Verfijning afspraken rond politie-inzet bij jongeren in jeugdvoorzieningen

 

Lokale Politie Antwerpen en het agentschap Jongerenwelzijn hebben de bestaande afspraken voor tussenkomsten waarbij minderjarigen agressief en soms gevaarlijk gedrag vertonen verfijnd. Zo zal de voorziening bij de oproep, en de vraag naar politiehulp, duidelijk weergeven wat de situatie ter plaatse is en zullen zij een personeelslid als aanspreekpunt voor de politie voorzien. Pas wanneer vooraf vastgelegde procedures niet volstaan, neemt de politie de situatie over.