Project ‘After care guarantee’

 

Als jongvolwasse zelf je leven in handen nemen. Het is niet altijd evident, zeker niet voor wie uit de jeugdhulp komt. De kwetsbare groep van jongvolwassenen die op 18 jaar uit de jeugdhulpverlening stromen, zijn veelal niet genoeg gewapend en zelfs zwaar belast om de overgang naar de samenleving aan te kunnen. Onder meer een gebrek aan vaardigheden of een sociaal netwerk speelt de jongeren parten. Uit divers onderzoek in verschillende landen blijkt dat die jongeren later ook als volwassenen vaker geconfronteerd worden met sociale uitsluiting en met thuisloze, structureel werkloze en armoedige situaties.

Deze vaststelling in meerdere lidstaten heeft ertoe geleid dat de krachten werden gebundeld voor een Europees project: ‘Accelerate to independence: After Care Guarantee in Youth Care via personal budget.’ Het project beoogde om best practices over After Care mechanismes te delen en de lidstaten te sensibiliseren over het belang van een dergelijk After Care beleid. Dat moet leiden tot beleidsaanbevelingen, bedoeld voor zowel de regionale en lokale overheden, de voorzieningen en de jeugdhulpverleners als voor Europa dat ondersteuning moet bieden aan de verschillende lidstaten om tot een After Care policy te komen.

Meer informatie is te lezen in de projectficheen in het rapport.