Europees event: meer nazorg nodig voor jongvolwassenen

 

Jongvolwassenen die uit de jeugdhulp komen, hebben meer dan gemiddeld te kampen met sociale uitsluiting, thuisloosheid, structurele werkloosheid of armoede. Die kwetsbare groep heeft nood aan nazorg. Specifieke acties, zowel op Europees als op regionaal niveau, dringen zich op. Dat is de boodschap die vandaag centraal staat op een Europees event georganiseerd door Jongerenwelzijn. Europees commissaris Marianne Thyssen ondersteunt de boodschap: “Alle overheden hebben hier een verantwoordelijkheid. Europa zelf ondersteunt financieel en moedigt lidstaten aan om structurele maatregelen te nemen.”