Uitnodiging inspiratie- en studiedag
‘Vechtsport & Jeugdhulp’

 

Op 22 april vindt de inspiratie- en studiedag ‘Vechtsport & Jeugdhulp’ plaats. Sportverenigingen en -aanbieders maken vaak deel uit van het informele netwerk van jongeren. Samenwerken met de sportsector biedt dan ook mogelijkheden voor de jeugdzorg. Onderzoek toont dat sportdeelname kan bijdragen tot een positieve ontwikkeling van jongeren. Eerdere projecten en ervaringen in Nederland toonden aan dat vechtsport een ideaal middel kan zijn voor het werken aan speci¬fieke gedragsproblematieken, agressie-regulatie en impulscontrole. Het doelbewust aanwenden van sport voor bredere maatschappelijke doelstellingen, staat evenwel nog in zijn kinder¬schoenen. Deze dag wil alvast een aanzet geven tot inspiratie en kennisontwikkeling hieromtrent. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.