Interviewmogelijkheid Andrew Turnell, Australische grondlegger van Signs of Safety op maandagnamiddag 25 april 2016

 

Op uitnodiging van het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn is Andrew Turnell, de Australische grondlegger van Signs of Safety (SoS), een paar dagen in ons land. Hij is hier om consulenten en leidinggevenden van de afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en sociale diensten jeugdrechtbanken (SDJ) verder op te leiden in deze krachtgerichte en oplossingsgerichte benadering waarbij de veiligheid van het kind centraal staat.