Rapport Zorginspectie Gemeenschapsinstellingen: ‘Stappen vooruit gezet’

 

Jongerenwelzijn reageert op het rapport van Zorginspectie die een tweede keer de gemeenschapsinstellingen heeft geïnspecteerd. Veel van de gesignaleerde werkpunten uit 2012 zijn weggewerkt. Een aangepast actieplan wordt nu opgemaakt dat aan Zorginspectie een toetsingskader biedt voor toekomstige inspecties.