Ouders werken mee aan nieuwe jeugdrecht "Sanctie? Ja, maar ook hulp"

 

Een groep van ouders is sinds oktober vorig jaar actief betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe jeugdrecht dat in de steigers staat. De ouders hebben zelf kinderen in de jeugdhulp. Ze praten uit eigen ervaring, maar debatteren vooral mee namens de vele ouders die ze vertegenwoordigen. “We zijn erg opgetogen dat we op die manier kunnen participeren. We hopen dat onze inbreng een plaats krijgt in de nieuwe wetgeving”, zegt Johan, één van de ouders.

Hoe gaat Vlaanderen om met jongeren die een delict plegen? Door de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen een pak extra bevoegdheden gekregen rond het jeugdrecht. Dit is de ideale gelegenheid om een breed gedragen nieuwe beleidsvisie vorm te geven en te verankeren in een decreet.

Breed gedragen
Jongerenwelzijn trekt dit debat en zet sinds oktober vorig jaar alle stakeholders rond de tafel: jeugdrechters, jeugdhulpverleners, onderzoekers, (kinderrechten)experts.. . Diverse thema’s worden in werkgroepen besproken: over bijvoorbeeld de zinvolheid van gesloten opvang tot de vraag of delictplegers samen met jongeren in een verontrustende situatie moeten worden opgevangen.
In het najaar van 2016 ligt er een eerste voorontwerp van decreet op tafel, waarna een parlementaire behandeling kan beginnen.

Samen met dit forum zijn parallel twee belangrijke partners betrokken: de jongeren zelf en de ouders. Ze komen regelmatig samen om de stand van de zaken in de werkgroepen te bespreken. Ze geven hun commentaar en reflecteren vanuit hun eigen praktijkervaring. Hun uitgewerkte standpunten worden ongefilterd meegenomen in de formele besluitteksten van de werkgroepen. Eén van de ouders zit ook als vertegenwoordiger mee aan tafel in de werkgroepen.

Structurele betrokkenheid
“We hebben het gevoel dat er echt rekening wordt gehouden met ons”, zegt Johan, een van de ouders. “Voor ons is dat het belangrijkste: dat we meer betrokken worden. Dat is de grootste verzuchting van de ouders met kinderen in de jeugdhulp; dat ze veel meer dan vandaag op een structurele wijze betrokken worden bij wat er beslist wordt voor hun kinderen. Van een zitting bij de jeugdrechter tot een gesprek met een consulent of een hulpverlener.”

De ouders worden bijgestaan door een beroepskracht van de vzw Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, met deelwerkingen onder meer in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. De groep is samengesteld uit ouders van elk van die regionale deelwerkingen. Op die manier vertegenwoordigen ze een groot deel van betrokken ouders uit de jeugdhulp.