Extra opvangplaatsen voor kwetsbare jonge vluchtelingen

 

Het federale Fedasil en het Vlaamse Jongerenwelzijn slaan de handen in elkaar: er komen in de Vlaamse jeugdhulp 145 plaatsen bij om jonge vluchtelingen op te vangen. Het gaat om jongeren onder de 15 jaar die voorheen in federale opvangcentra verbleven. De financiering wordt gedeeld door Vlaanderen en de federale overheid. In totaal wordt zo’n 8,9 miljoen euro vrijgemaakt. 4,9 miljoen euro komt van Vlaanderen, de federale overheid draagt minstens 4 miljoen euro bij.

“Voor de opvang van deze kwetsbare, jonge vluchtelingen kiezen we voor kleinschalige opvanginitiatieven die in vele gevallen ingebed worden in bestaande werkingen. Een leefgroep zal bestaan uit 8 tot 10 jongeren. In totaal spreken we van 145 plaatsen die worden verspreid over heel Vlaanderen. Jongerenwelzijn zal de opvang van de jonge vluchtelingen coördineren”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Theo Francken: “Tijdens de asielcrisis werden we geconfronteerd met een hoge instroom van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Onze eerste focus lag op het aanbieden van ‘bed bad brood’ aan iedereen. Daar zijn we in geslaagd, onder meer door de oprichting van grotere centra voor NBMV zoals bijvoorbeeld in Dendermonde. Nu de instroom fors afneemt, kunnen we deze grotere centra gaan afbouwen: van de 925 leegstaande opvangplaatsen voor NBMV eind juni, sluiten we 450 plaatsen maar dankzij de conventies die we afsluiten met Vlaanderen en Wallonië zullen we zo’n 300 plaatsen bij creëren in kleinschalige initiatieven. Daarnaast worden via pleegzorg nog een 100-tal plaatsen voorzien voor deze kwetsbare jongeren. De keuze voor kleinschalige opvang is in het belang van de minderjarige asielzoeker en laat ons toe om meer begeleiding op maat te voorzien voor deze doelgroep.”

Met de uitbreiding van de residentiële opvang voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen werden eerder al, zij het minder substantieel, extra middelen vrijgemaakt. Ook via de pleegzorg worden nu jonge vluchtelingen opgevangen. Een 80-tal gezinnen staat klaar om warme en kleinschalige opvang te verzekeren.

“Indien nodig komen er nog bijkomende maatregelen om jonge vluchtelingen op een zo goed mogelijk manier op te vangen in Vlaanderen. Hierbij is het van groot belang dat we ook oog blijven houden voor de bijzondere noden, zeker op het vlak van de trauma’s die deze kinderen en jongeren hebben opgelopen”, besluit Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.