Ere-Jeugdrechter Jan Peeters overleden

 

Ere Jeugdrechter Jan Peeters overleed op 21 juli op 82-jarige leeftijd. Bij het grote publiek was Jan Peeters vooral gekend als de voormalige sterke man van de KBVB. Peeters nam in 2001 de plek op de voorzittersstoel over van Michel D'hooge en leidde de KBVB gedurende vijf jaar. Nadien werd hij opgevolgd door huidig voorzitter François De Keersmaecker. Hij bekleedde ook belangrijke mandaten in UEFA en FIFA.

Wij herinneren ons Jan Peeters vooral als de gerenommeerde jeugdrechter van Mechelen die in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw belangrijke bijdragen leverde in het zoeken naar een vernieuwende aanpak van de jeugddelinquentie. Onder meer de "Oikotentochten" werden uitgebouwd met zijn medewerking vanuit de rechterlijke macht. Later lag hij mee aan de basis van de experimenten met herstelbemiddeling. Ook vanuit zijn functies die hij opnam in de KBVB bleef hij aan deze jongeren denken. Zo regelde hij vrijkaarten voor de matchen van de nationale ploeg voor jongeren uit de gemeenschapsinstellingen en ondersteunde hij de GI De Zande in de organisatie van opleidingen voor scheidsrechters om aldus de kansen op reïntegratie te versterken.

*In 1982 organiseert Oikoten voor twee minderjarigen en een begeleider een eerste voettocht vanuit Vézelay in Frankrijk naar het Spaanse Santiago de Compostela. Voor deze twee jongeren betekent deze eerste Oikoten-tocht een ultieme kans. De Mechelse Jeugdrechter Jan Peeters is bereid om - als ze de tocht tot een goed einde brachten - deze jongeren vrij te laten uit de gesloten gemeenschapsinstelling en het dossier bij de Jeugdrechtbank te sluiten. De onderneming wordt een succes. Tegen de verwachting van velen in bereiken de stappers na een voettocht van 2500 km hun einddoel, en beide jongeren weten zich achteraf een plaats te verwerven in de samenleving. In 1987 start een Project Herstelbemiddeling waarbij, in nauwe samenspraak met Jeugdrechters en Parketmagistraten, bemiddeld wordt tussen minderjarige "daders" en hun slachtoffers, wat een verder ingrijpen positief kan beïnvloeden. De tochtformule wordt begin jaren '90 opengesteld voor meisjes.