Leertraject ‘Werken met 12 tot 15-jarigen en hun context’

 

Binnen het leertraject ‘Werken met 12- tot 15-jarigen en hun context’ organiseert het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk SAW een vormingsdag op 22 september over de emotionele ontwikkeling van 12- tot 15-jarigen. Meer informatie en inschrijven kan via de website http://www.kennispleinkalender.be/werkenmet12tot15jarige2016/. Op 8 november vindt een volgende vormingsdag plaats met als thema ‘Over de drempel heen’. Daarbij wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van outreachend en participatief werken.