Projectoproep ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’

 

Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders’ Care wordt daarom 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid'.

Deze oproep streeft drie doelstellingen na:

  • Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  • Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen;
  • Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.
Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep kinderen en jongeren (tot 25 jaar). Dit wil zeggen dat het onlinehulpaanbod zich ofwel exclusief tot deze doelgroep richt ofwel dat deze doelgroep uitdrukkelijk deel uitmaakt van het onlinehulpaanbod.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod. Het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online, staat in voor de begeleiding van de projecten.

Meer informatie over deze projectoproep is te vinden op de website http://www.flanderscare.be/nl/steunmaatregelen/incentives-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid.

Documenten