Gedachtewisseling over de jeugdhulp, Vlaams Parlement op 13 juli 2016

 

Op 13 juli 2016 vond in het Vlaams Parlement, meer bepaald in de commissie Welzijn, een gedachtewisseling plaats over de jeugdhulp. Stefaan Van Mulders (Jongerenwelzijn), Katrien Verhegge (Kind en Gezin) en James Van Casteren (VAPH) gaven - in het bijzijn van minister Vandeurzen - een toelichting bij de cijfers van het eerste intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp. Daarnaast schetsten ze ook de stand van zaken rond de opvolging van de resolutie voor een verbeterde organisatie en werking van integrale jeugdhulp.

Documenten