Werken met netwerken in situaties van verontrusting: inschrijven vóór 7 oktober

 

Methodieken zoals Signs of Safety, Partners in veiligheid, Familienetwerkberaad, Eigen Kracht Conferenties, Geweldloos Verzet , Positieve heroriëntering … vinden hun weg naar Vlaanderen en raken stilaan ook ingeburgerd in de jeugdhulp. Om hulpverleners beter vertrouwd te maken met de methodieken en op weg te helpen in het gebruik ervan, organiseert het departement WVG op 13 en 14 oktober een tweedaagse vorming rond het creëren en stabiliseren van duurzame netwerken rond jongeren.

Daarbij worden twee invalshoeken gehanteerd:

  • We stellen ons de vraag welke methodiek, wanneer, voor wie … het meest bruikbaar is. Ook staan we stil bij de voor- en nadelen van de integratie van verschillende methodes.
  • Daarnaast bekijken we op welke manier een netwerk dat zelf kampt met problemen en getraumatiseerd is, toch kan betrokken worden in de hulpverlening en het veilig houden van kinderen en jongeren.

Buitenlandse gastsprekers zijn:

  • Kelli De Cook was programmadirecteur in Olmsted County, Minnesota (VS), waar zij meewerkte aan de integratie van de verschillende methodieken van Family Involvement Strategies zoals: Signs of Safety, Familie Netwerkberaden, Eigen Kracht Conferenties, Herstelbemiddeling, indirecte bemiddeling, Peace-Making Cirkels en Family Finding. Zij heeft een 15 jaar lange praktijkervaring in de toepassing van al deze methodieken en een heel goed overzicht van de voor- en nadelen van integratie van deze methodieken.
  • Eric Sulkers is als vertrouwensarts verbonden aan het Bureau Jeugdzorg Middelburg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Hij was projectleider van Signs of Safety Zeeland en kreeg zijn opleiding van Andrew Turnell, Sonja Parker, Susie Essex, Rob Sawyer, Adriana Uken, Peter Jacob e.a. Eric richtte zich, samen met o.a. Sonja Parker, op het verder ontwikkelen van de benadering “Samen werken aan Veiligheid” waarbij - naast invloeden van Signs of Safety - ook andere werkwijzen aan bod komen, zoals Geweldloos Verzet. Eric is een ervaren trainer, begeleider en supervisor van implementaties van deze methodiek in zowel Nederland, België als de Verenigde Staten. Vanuit zijn expertise zoomt hij in op het werken met getraumatiseerde netwerken, gebruik makend van inzichten uit de methodiek van het Geweldloos Verzet.

De tweedaagse vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel. Inschrijven kan nog tot 7 oktober via een webformulier.