Studiedag ‘de procedurele rechten van minderjarigen in België’

 

Op 6 februari vindt in Brussel een studiedag plaats rond het thema ‘De procedurele rechten van minderjarigen in België’. Deze richt zich ondermeer tot medewerkers in de jeugdhulp.

De studiedag wil:

  1. Een overzicht geven van de recente evoluties op het vlak van de procedurele rechten van minderjarigen in de Belgische jeugdrechtprocedure (incl. in het licht van het Europees recht);
  2. Een kritische analyse maken naar de tenuitvoerlegging in het Belgisch jeugdrechtssysteem van de Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie gepubliceerd door het Comité van Ministers van de Raad van Europa;
  3. Identificatie van goede praktijken, obstakels en te realiseren vooruitgang met het oog op:
    • de toekomstige hervormingen op het gebied van jeugdhulp en de aanpak van jeugddelinquentie door de Gemeenschappen;
    • de lopende wijzigingsprocessen op federaal niveau op het vlak van de procedurele rechten van de minderjarigen (Salduz bis wet, juridische bijstand, recht op toegang tot en bijstand door een advocaat, recht op informatie, recht op interpretatie en vertaling).
Meer informatie is te lezen in de uitnodiging.