Leden Intersectoraal Raadgevend Comité Jeugdhulp zijn benoemd

 

In het kader van de nota Jeugdhulp 2.0 is het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn aangepast aan en uitgebreid tot de stakeholders van integrale jeugdhulp. Het Raadgevend Comité moet zo een meer uitgesproken rol spelen en ook linken leggen met andere Raadgevende Comités. Hiertoe heeft de Vlaamse Regering op 13 januari 2017 de nieuwe leden van het intersectoraal samengesteld Raadgevend Comité voor Jeugdhulp benoemd en dit voor 4 jaar. Het gaat om 23 leden:

  • 6 vertegenwoordigers van de gebruikers;
  • 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen;
  • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
  • 6 onafhankelijke experten.

Ook de administraties nemen deel aan het Raadgevend Comité als waarnemend lid.

Meer weten? Bekijk de samenstelling van het Raadgevend Comité.