Studiedag ‘Herstel in gemeenschapsinstelling De Kempen’

 

Op 16 oktober vierden gemeenschapsinstelling De Kempen en haar HCA*-partners - meer bepaald de HCA-diensten BAAL, HCA-BIC, CAFT, Elegast, ADAM en Alba -, hun 10-jarige samenwerking. Zo vond in het VAC Hasselt een studiedag plaats met als thema herstelgericht werken.

Tijdens het verblijf van de jongere in een gemeenschapsinstelling wordt er - afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere en de vraag van de verwijzer - door de HCA-diensten een specifiek aanbod voorzien. Dit aanbod is zeer divers en kan individueel (via de verschillende HCA-diensten) of in groep (‘Slachtoffer In Beeld – Minderjarigen’, ‘Over grenzen’ en ‘Omgaan met agressie’) gebeuren. Deze trajecten worden meegenomen in het handelingsplan van de jongere en aangestuurd via de cliëntbespreking.

De samenwerking is een succesverhaal omdat er duidelijke afspraken worden gemaakt en omdat er systematisch de tijd genomen wordt om de samenwerking en de inhoudelijke invulling van de gezamenlijke opdracht te evalueren. Van beiden kanten zijn er gedreven en betrokken mensen, die zich inzetten voor hetzelfde doel en samen zoeken naar een goede match tussen het aanbod en wat de jongere nodig heeft.

Zowel de HCA-diensten als de gemeenschapsinstellingen geloven dat herstelgericht werken, zowel qua visie als methodiek, een belangrijk bestanddeel van het hulpverleningstraject in de gemeenschapsinstelling vormt. Binnen het herstelgericht werken wordt de nadruk gelegd op het verduidelijken van het delict en de wijze waarop de jongere zelf, (het) slachtoffer(s), de omgeving van de jongere en de samenleving er door geraakt zijn. Het doel is om de jongere tot betekenisgeving en betekenisuitwisseling te laten komen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen acties hierin is zeer belangrijk. Daarom streven we bij de jongere naar het vergroten van het inzicht en begrip in zichzelf en (de gevolgen) voor het slachtoffer, om zo te komen tot een gedragsverandering.

Meer weten? De presentaties en documenten van de studiedag zijn terug te vinden op de website.

*HCA: Herstelgerichte Constructieve Afhandeling