Kopklanken: een evenement over het thema psychisch welzijn

 
Kopklanken: een evenement over het thema psychisch welzijn
Op 4 maart organiseert de Vlaamse Jeugdraad ‘KOPKLANKEN: in 't belang van jonge hoofden’; een evenement over het thema psychisch welzijn.
In 2016 verzamelden een groep gedreven jongeren zich in een werkgroep psychisch welzijn. Ze gingen meer dan een jaar rond deze prioriteit van de Vlaamse Jeugdraad aan de slag. Ontmoetingen met tal van experten, een startevent met beleidsmakers, een online enquête bij 1.100 jongeren, focusgesprekken bij meer dan tien verschillende jongerengroepen, twee Europese Jeugdconferenties en talloze werkgroepvergaderingen verder, staat de Vlaamse Jeugdraad klaar met straffe resultaten, sterke signalen en concrete aanbevelingen naar beleid, middenveld en samenleving.   
KOPKLANKEN is een forum waar meerdere stemmen aan bod komen. De resultaten, aanbevelingen en de stem van jongeren zijn het vertrekpunt van de discussie. We gaan in dialoog, laten ons inspireren door anderen en werken samen tot concrete en gedragen aanbevelingen, die zullen uitmonden in een officieel advies in mei.   Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Meer informatie is te vinden op de website.