Extra aandacht voor jongeren met zeer complexe problematieken in de gemeenschapsinstellingen

 

In de loop van dit jaar nog worden een aantal wijzigingen binnen de gesloten jeugdinstellingen van de Vlaamse overheid doorgevoerd. Jongerenwelzijn wil hiermee een antwoord bieden op enkele duidelijke bewegingen en haar werking hierop flexibel enten. Het gaat over het bieden van gepaste antwoorden voor jongeren met complexe problematieken, de nood aan een meer evenwichtige verdeling van de capaciteit tussen jongens en meisjes en de samenwerking met het recent uitgebreide aanbod binnen de private initiatiefnemers binnen de jeugdhulp.