Infomoment multidisciplinaire teams

 

Op 6 oktober organiseert de afdeling Continuïteit en toegang een infomoment voor de multidisciplinaire teams. Er is een verwelkoming met koffie en thee vanaf 9u. Het programma zelf start om 9u30 en het einde is voorzien rond 12.30u. Het infomoment vindt plaats in het auditorium van het Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel).

Een blik op het programma van deze dag:

 1. Verwelkoming en inleiding
 2. Evaluatie van 1 jaar werken met consensusdossiers
  • Algemene vaststellingen in de ex-post controles
  • Plan van aanpak ex-post controles in 2017-2018
  • Vaststellingen met betrekking tot het halen van de erkenningsvoorwaarden
 3. De vernieuwde criteria voor GES+: aandachtspunten bij de indicatiestelling
 4. Implicaties van de beslissingen van de ad-hoc werkgroep jeugdhulpregie
 5. Stand van zaken vereenvoudigd A-document
 6. Automatische berekening van de MDT vergoedingen door INSISTO: aandachtspunten bij het indienen van aanvragen
 7. Stroomschema herindicaties vragen VAPH-aanbod: handvaten voor specifieke verwachtingen bij het indienen van deze aanvragen

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op act@jongerenwelzijn.be vóór 1 oktober 2017. Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen.