Persbericht - Jongerenwelzijn nodigt vakbonden uit om rond de tafel te zitten

Jongerenwelzijn nodigt de vakbonden uit om opnieuw rond de tafel te zitten. Ze doet dit naar aanleiding van de staking die is aangekondigd voor morgen donderdag 1 februari in de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol. De nodige voorbereidingen zijn getroffen om de jongeren tijdens de stakingsdag zo goed mogelijk op te vangen.


De gesloten jeugdinstelling De Kempen valt onder de Vlaamse overheid, agentschap Jongerenwelzijn. Er is plaats voor 123 jongeren. Op de campus De Markt verblijven er 81 jongeren; 53 jongens en 28 meisjes. In de meer beveiligde campus De Hutten verblijven 42 jongens.
Ze zijn er door de jeugdrechter geplaatst omwille van een delict, een moeilijke thuissituatie of ernstige gedrags- en emotionele problemen.

Daders en slachtoffers niet samen

De jongeren verblijven in gescheiden leefgroepen, enkel het onderwijs op de campus De Markt is gemengd. Uiteraard wordt er op toegezien dat daders en slachtoffers niet samenzitten. De beslissing om 2 extra leefgroepen meisjes op campus De Markt te voorzien was maanden op voorhand aangekondigd en intern voorbereid. Personeel heeft de mogelijkheid gekregen om bijv. op stage te gaan bij de meisjescampus in Beernem.

Traject op maat

Gesloten opvang is per definitie een tijdelijke maatregel, om even tot rust te komen en/of te werken aan de eigen (soms heel diverse) problematiek. Dit gebeurt meer en meer met externe partners, in een traject op maat. Een terugkeer naar huis of een doorstroom naar een andere voorziening, eventueel ondersteund met thuisbegeleiding, is het opzet.

18,5 extra personeelsleden

Deze aanpak vergt een intensieve personeelsomkadering. De voorbije jaren is er al heel wat personeel bijgekomen voor de gemeenschapsinstellingen. In 2017 zijn er bijvoorbeeld 18,5 personeelsleden extra aangeworven, waarvan 5,5 voor de gemeenschapsinstelling De Kempen.
De Kempen telt nu 254 voltijdse krachten (De Markt: 166, De Hutten: 88), in diverse functies: (pedagogische begeleiders, leerkrachten, psychologen, sociaal werkers, ondersteunende medewerkers en nachtwachten) voor de begeleiding van 123 jongeren.

Werkdrukverlichting

Het gedrag van sommige jongeren kan het personeel soms voor grote uitdagingen stellen. Daar heeft de directie alle begrip voor. Om die reden is er ook een aparte leefgroep opgericht voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. In die leefgroep zitten slechts 6 jongeren ipv 9 of 10 in een reguliere groep. Dit zorgt ook voor werkdrukverlichting.

Dialoog

De directie van Jongerenwelzijn wil de komende dagen de concrete vragen van de vakbond aandachtig bestuderen en waar mogelijk voorstellen doen voor een betere werking. Jongerenwelzijn bepleit ook een betere doorstroom voor jongeren na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling. Hiervoor zijn een aantal concrete maatregelen in het vooruitzicht gesteld door de Vlaamse overheid, onder meer in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie.

Praktisch

Om de praktische gevolgen van de stakingsdag op te vangen heeft Jongerenwelzijn een aantal voorbereidingen getroffen. Het spreekt voor zich dat er impact zal zijn, al doet Jongerenwelzijn er alles aan om de hinder voor de jongeren zelf zo minimaal mogelijk te maken en te zorgen voor een warme en professionele opvang.
Het programma voor de jongeren op campus De Markt wordt aangepast. In de Hutten is een normale werking voorzien.

De directie hoopt dat de sociale rust snel kan terugkeren en nodigt de vakbonden uit om opnieuw rond de tafel te zitten.