Save the date 24 april 2019: Over opgroeien en ontwikkelingstrajecten

Naar aanleiding van signalen op het terrein rond kinderen en jongeren van wie het ontwikkelingstraject blokkeert of dreigt te blokkeren, gaf Jongerenwelzijn - op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen - de opdracht aan een werkgroep van academici om vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe problematiek.

De opdracht was tweeledig:

  • creatief nadenken over hoe de problematiek hier-en-nu hanteerbaar kan worden gemaakt;
  • verbetervoorstellen op lange termijn formuleren.

Het resultaat is de verbeternota ‘Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.’

Het is de intentie om, op basis van het rapport en de geformuleerde verbetervoorstellen en samen met de auteurs en het werkveld, het beleid verder bij te sturen. In het raam hiervan wordt op 24 april 2019 een conferentie over opgroeien en ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen georganiseerd in Brussel. Die conferentie zal dieper inzoomen op de kernbevindingen en voorstellen tot aanpak uit het rapport. Blokkeer alvast deze datum in uw agenda! In het voorjaar van 2019 volgt meer informatie.