Afdeling OSD neemt deel aan internationale bijeenkomst SofS

Van 5 tot 8 november had in Dublin de 12de internationale bijeenkomst plaats van ‘Signs of Safety: Changing the story’. Ook de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) nam hieraan deel.

Signs of Safety (SofS) is een praktijk gecreëerd door en voor de praktijk. Tijdens de bijeenkomst stond het delen van goede praktijken centraal, zowel door praktijkmensen als door de leidinggevenden die hen ondersteunen. Focus op succes creëert niet alleen hoop bij kinderen, jongeren en hun gezinnen, maar ook bij professionelen.

De bijeenkomst bracht drie dagen van:

  • inspirerende presentaties, voortvloeiend uit ervaringen met SofS in verschillende landen (Australië, Ierland, Noord-Ierland, UK, Zweden, Japan, Cambodja, USA, Canada …);
  • praktijkvoorbeelden over krachtgericht werken mét gezinnen en hun netwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van gerichte vragen en moedig taalgebruik om tot een duidelijk framework, woord- en beeldverhaal, veiligheidsplan …  te komen. De verandering in het zien van ‘probleemgezinnen’ naar het zoeken naar antwoorden of oplossingen met hen – en hun netwerk. Steeds met de stem en de veiligheid van het kind als prioriteit;
  • getuigenissen over krachtige mensen die tot verandering komen door de aanklampende, positieve en creatieve manier van hulpverlenen;
  • moedige verhalen over implementaties waarin ook leidinggevenden bereid waren dingen anders te doen, waarin het belang van de cultuur van een organisatie (verwijzing naar ‘risico intelligente organisaties’ , cfr Eileen Munroe) onderstreept werd en het hebben van een ‘expert team’ meer nodig is dan een team van experten.

Ook Vlaanderen kreeg ruimte op het podium. Zo gaven twee medewerkers van de afdeling OSD een presentatie over ‘How to lead the learning journey from families and from workers?’. Zij brachten - elk vanuit hun functie - hun ervaring in de paradigmashift die ze hebben gemaakt in hun denken en hun werk sinds de start van de implementatie. Nele belicht hoe SofS in haar werk, door een oprechte nieuwsgierigheid en een vragende houding, zorgt voor hoop en partnerschap. Angelique brengt deze shift tot leven in het praktijkvoorbeeld van een baby waarbij een vermoeden was van shaken baby syndroom. Aan de hand van vijf pijlers (autoriteit, waardering, visie, gesprek, mededogen) toont ze aan hoe zij - via een open houding, een bereidheid tot echt luisteren, het stellen van vragen en het zoeken naar signalen van veiligheid -, via partnerschap het verschil maakte. Het waarderend interview met een moeder over haar ervaringen met de jeugdhulpverlening, partnerschap en verbinding toont tot slot aan hoe het verhaal van mensen concreet verandert.

Afdeling OSD neemt deel aan internationale bijeenkomst SofS