Uitnodiging studiedag netwerkversterkend werken

Op 22 maart vindt in het VAC Hasselt de vormingsdag ‘Netwerkversterkend werken’ plaats. Want iedereen is het erover eens: effectieve hulpverlening betrekt ook het netwerk rond cliënten. Ook wanneer jongeren uitstromen uit een voorziening, is het vaak erg belangrijk dat ze op een netwerk kunnen terugvallen. Maar: hoe bouw en onderhoud je zo’n netwerk? Welke rol kan jij als jeugdhulpverlener daarin spelen? Wie betrek je zeker?

EKC vzw, Lus vzw en SAM – Steunpunt Mens & Samenleving, legden hun expertise samen op vraag van de werkgroep jongvolwassenen van IROJ Limburg. Het resultaat is een bad van inspiratie, goede praktijken en praktische en concrete methodieken om daadwerkelijk netwerkversterkend te werken. De vormingsdag is er voor iedereen die werk wil maken van het betrekken van het netwerk van cliënten, zowel in concrete casussen als op een structurele manier binnen de eigen organisatie, en dat met een specifieke focus op de jeugdhulp. Er wordt gevraagd dat geïnteresseerden per 2 inschrijven en dat daarbij een praktijk- en een beleidswerker van dezelfde organisatie deelnemen.

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Dat kan tot en met 18 maart 2018 of tot volzet via het inschrijvingsformulier: https://www.surveygizmo.com/s3/4229139/iroj-limburg.

Meer weten? Bekijk de uitnodiging.