Werk- en zorgtrajecten voor mensen met MMPPS

De nieuwsbrief jeugdhulp van februari 2018 informeerde over werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek. Dit nieuwsbericht gaat hier dieper op in:

  • Activeringstrajecten zijn kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Een casemanager Zorg en een casemanager Werk tekenen het traject uit, samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners voert uit.
    • Om een mandaat als casemanager Zorg aan te vragen bij het departement WVG, moet een voorziening onder meer beschikken over personeel met kennis van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Is er nog geen personeel met kennis van ICF? Schrijf dan in voor de opleidingsdag ICF in april en mei 2018, georganiseerd door SIG vzw. Er wordt in elke provincie een opleiding ICF georganiseerd, gericht op toekomstige casemanagers Zorg.

      Meer weten? Neem een kijkje op de website van het departement WVG.
    • De netwerken in de activeringstrajecten worden aangesteld via een oproep. Een voorziening erkend door Jongerenwelzijn of door het VAPH is een verplichte partner in elk netwerk.
  • Arbeidsmatige activiteiten (AMA) omvatten een onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek. Op het terrein wordt dit wel eens ‘arbeidszorg’ genoemd. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders. Er wordt steeds een overeenkomst afgesloten tussen de deelnemer AMA, de erkende begeleider en de werkpost. De elementen die in deze overeenkomst moeten opgenomen worden, staan opgesomd in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit.

Vanaf begin mei 2018 kunnen voorzieningen die erkend zijn door Jongerenwelzijn, een aanvraag indienen bij het departement WVG voor een mandaat als casemanager Zorg en/of een erkenning als begeleider AMA. Op 1 juli starten zowel de activeringstrajecten als het aanbod van arbeidsmatige activiteiten.

Interesse? Neem een kijkje op de website van het departement WVG.