Uitnodiging inspiratiedag "Werkzame forensische methodieken - nieuw decreet jeugddelinquentierecht"

Is het jeugdhulplandschap klaar voor het decreet Jeugddelinquentierecht? Dat maakt een duidelijk onderscheid tussen reacties naar aanleiding van een delict en maatregelen in het kader van integrale jeughulp, zonder evenwel de complementariteit van beiden uit het oog te verliezen.Hoe gaan we om met minderjarigen die delinquent gedrag stellen? Welke ambulante methodieken zetten we best in als reactie op een delict? Wanneer komt een residentiële plaatsing in beeld en hoe geven we hieraan vorm binnen de gemeenschapsinstellingen, die hun vernieuwde opdracht willen realiseren met een gedifferentieerd en modulair aanbod?

Op deze en vele andere vragen trachten we tijdens het voormiddaggedeelte antwoorden te formuleren, zowel vanuit de bouwstenen van het decreet Jeugddelinquentierecht zelf als vanuit een onderzoek naar werkzame ambulante forensische methodieken.

In de namiddag vertellen voorzieningen hoe ze dit decreet mee vorm willen geven.

De inspiratiedag is gratis, inschrijven is echter verplicht. Dit kan tot 14 mei.

Meer weten? Lees de uitnodiging.