Studiedag positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg

Op 20 april vindt een studiedag plaats over het belang van een positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg. Deze rondt het innovatief project 'Back to basics' af. Met dit project wou de Vereniging Ons Tehuis twee doelen bereiken:

  • de werkwijze om aandacht te vestigen op het leefklimaat binnen de leefgroepen delen met andere organisaties in de jeugdhulp;
  • het thema 'leefklimaat in de residentiële jeugdzorg' over gans Vlaanderen onder de aandacht brengen.
Verder wordt stilgestaan bij de maatschappelijke evoluties en worden beleidsadviezen voorgesteld voor een betere residentiële jeugdzorg. In de namiddag vinden 6 inspirerende workshops plaats rond de thema’s geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, blijvend aan de slag met het leefklimaat, teamcoaching, het leven zoals het is in de gemeenschapsinstelling, werken aan een leefklimaat voor jonge kinderen en aan de slag met het leefklimaat in een OOOC. Meer weten? Neem een kijkje op de website.