Oproep kandidaten prijs jeugdhulp

Zopas is de rondzendbrief inzake de Dag van de Jeugdhulp uitgestuurd. Deze bevat een uitnodiging van directieleden en medewerkers van voorzieningen jeugdhulp naar de Dag van de Jeugdhulp op 11 oktober, met als thema ‘Participatie binnen de jeugdhulp’. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.

Daarnaast omvat de rondzendbrief een oproep naar kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp. De oproep wil goede praktijken in kaart brengen en stimuleren door organisaties jeugdhulp die actief aan de slag zijn met de participatie van kinderen en jongeren, of die hierrond willen werken, aan te sporen om mee te dingen naar de Prijs Jeugdhulp 2018. De ingezonden kandidaturen worden beoordeeld door een deskundige en divers samengestelde jury. De 5 sterkste dossiers zullen worden gepresenteerd op de Dag van de Jeugdhulp. Aan één van deze projecten zal die dag de eigenlijke Prijs Jeugdhulp worden uitgereikt, goed voor 10.000 euro.

Geïnteresseerd? Stuur het ingevulde standaardformulier in vóór 1 september!