Rondzendbrief voortgezette pleegzorg

Naar aanleiding van de discussies m.b.t. het gewijzigd pleegzorgdecreet is voorgesteld om pleegzorg in het kader van jeugdhulp tot 25 jaar mogelijk te maken. Het gewijzigde pleegzorgdecreet laat toe dat deze maatregel onmiddellijk toepasbaar is. De rondzendbrief rond voortgezette pleegzorg maakt een onderscheid tussen de rechtstreeks en de niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg. Hij beschrijft een aantal modaliteiten en richtlijnen inzake de goedkeuring van voortgezette jeugdhulp in het kader van pleegzorg en ondersteunende pleegzorg vanaf 18 jaar. Deze zijn gebaseerd op het actieplan jongvolwassenen en houden rekening met de specifieke situatie van pleegzorg. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht.

Meer weten? Lees de rondzendbrief.