Vacature algemeen directeur

De missie van het agentschap ‘Samen kansen creëren’ wordt ondersteund door volgende visie: ‘Wij zijn de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en integrale manier te beantwoorden’.

Kinderen, jongeren en ouders krijgen soms te maken met situaties die ze niet de baas kunnen. Bij ernstige of langdurige problemen kunnen ze in contact komen met Jongerenwelzijn via verschillende kanalen.

Het agentschap bevindt zich op heden in een overgangssituatie van fusie met Kind en Gezin ten einde deel uit te maken van een toekomstig ééngemaakt agentschap. Het persbericht van de bevoegde minister stelt dat ‘Het eengemaakte agentschap richt zich tot kinderen en jongeren en hun gezin’, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ‘Ook minderjarigen en jongvolwassen personen met een handicap maken deel uit van de doelgroep tot wie het aanbod zich richt. Daarbij wordt ook de geestelijke gezondheidssector structureel betrokken. Dit alles om de totaliteit van de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal te omvatten: van het Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag), de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang, over pleegzorg en alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp, inclusief het aanbod voor minderjarige en jongvolwassen personen met een handicap tot het jeugddelinquentierecht. Hiermee zullen we tevens efficiëntiewinsten boeken.’
De samensmelting wordt verder voorbereid in 2018 om in de loop van 2019 operationeel te worden. Een transitieteam zal de verandering begeleiden.

Voor het agentschap zijn we op zoek naar een algemeen directeur.

Een leidinggevende binnen de Vlaamse overheid gelooft in de waarden van de Vlaamse overheid en draagt die op een geresponsabiliseerde manier uit in vier leiderschapsrollen: leider, manager, ondernemer en coach.

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Meer informatie zoals het sollicitatieformulier en selectiereglement kan je vinden op Werkenvoorvlaanderen.be. Solliciteren kan tot en met 12 oktober 2018.