Studiedag ‘Kracht om samen bruggen te bouwen’

In de huidige samenleving krijgt elke professional steeds meer te maken met cliënten met een migratie achtergrond, die bovendien vaak een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Heeft u behoefte aan handvatten om in verbinding te blijven en uw communicatie met de cliënt te blijven voeden omtrent thema’s opvoeding en identiteit? Heeft uw organisatie veel cliënten met een migratie achtergrond? Zoekt u manieren om actief speerpunten te maken van diversiteit en cultuursensitief werken binnen uw organisatie? Op 28 november organiseert OBJ Limburg, samen met tal van partners, een studiedag om via lezingen en workshops dieper in te gaan op deze vragen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.