Handboek 'modulering van de publieke jeugdinstellingen 3.0'

Het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht herdefinieert de opdracht van de publieke jeugdinstellingen - de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum - op een ingrijpende wijze. Iedere maatschappelijke reactie ten aanzien van jongeren die een delict plegen moet snel, transparant, herstelgericht en constructief zijn. Binnen de waaier van mogelijke maatregelen is gesloten begeleiding de meest ingrijpende maatregel, die slechts als ultieme remedie dient.

De principes uit het decreet worden in het handboek 'Modulering van de publieke jeugdinstellingen 3.0' geconcretiseerd. Het omvat een coherent geheel van 5 modules, met name:

  • oriëntatie
  • begeleiding 3, 6 of 9 maanden
  • begeleiding 3, 5 of 7 jaar
  • begeleiding na uithandengeving
  • herstelgerichte time-out

Daarbij zijn er een aantal duidelijke accenten in de werking:

  • Geslotenheid begint met zichzelf in vraag te stellen. Elke jongere heeft recht op een korte oriëntatiefase waarin een risicoanalyse onderbouwing biedt voor de afweging naar minder ingrijpende reacties, zo snel als mogelijk.
  • Bij een verder gesloten traject zullen jongeren en hun context maximaal betrokken worden bij de verdere verkenning van hun situatie, maar ook bij elke stap en keuze die gemaakt wordt in hun traject.
  • Nauwe samenwerking met partners voor, tijdens en na een verblijf zorgt voor een blijvende focus op de re-integratie van de jongere in een betrouwbaar en zorgend netwerk.
  • Jongeren zijn gebaat met een programma op maat dat oog heeft voor het versterken van veerkracht en het verminderen van kwetsbaarheid, maar dat de jongere ook leert op een meer aanvaardbare wijze te handelen, overeenkomstig de normen van onze samenleving.
  • Het zelf creëren van maximale randvoorwaarden voor dit alles, binnen een veilig leef- , leer- en werkklimaat voor de jongeren en de begeleiders.

Door dit alles maken de gemeenschapsinstellingen ten volle deel uit van het traject van de jongere naar een positieve re-integratie in alle maatschappelijke levensdomeinen.

Meer weten? Bekijk het handboek Modulering van de publieke jeugdinstellingen.