Fusie Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

Het Vlaams Parlement heeft finaal het licht op groen gezet voor de fusie tussen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. De grondvesten van het agentschap Opgroeien zijn daardoor nu wettelijk verankerd. Opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een eengemaakt agentschap.

Waarom een fusie?

We bundelen de krachten om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Meer en betere afstemming op het terrein zal leiden tot een betere en vlottere dienstverlening.

De start van het nieuwe agentschap is ook een belangrijke en verdere stap in een breder proces van integratie en samenwerking tussen diverse sectoren, en in de ondersteuning en zorg voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. Ook de doelgroep jongeren met een handicap wordt in de regelgeving concreet beschreven. Het gaat om de aansturing van het aanbod voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Ges+), van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).

Waarom Opgroeien?

De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend.

De naam ‘Opgroeien’ zal in eerste instantie gebruikt worden voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. Meer bepaald in de communicatie met de eigen medewerkers, andere overheidsinstanties, de bevoegde minister, de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, diverse partners, het werkveld…

Voor de directe contacten met kinderen, jongeren en hun gezinnen zal - afhankelijk van de concrete dienstverlening en op maat van elke doelgroep - gewerkt worden met aparte merken. Huidige merken zoals Jeugdhulp, Kind en Gezin en Groeipakket blijven in eerste instantie de rechtstreekse communicatiekanalen met de burger. De invulling en positionering van de merken zal nog verder worden uitgewerkt en verfijnd.

Timing

Het mag duidelijk zijn dat we deze fusie niet overhaast willen invoeren en doordrukken. We staan open voor input, denken na, zoeken draagvlak, sturen bij. Vanuit een engagement om het goed te willen doen en ook vanuit een bezorgdheid voor beide organisaties, die de voorbije jaren al flink wat veranderingen hebben ondergaan. We schatten in dat we ongeveer 2 jaar tijd nodig zullen hebben om de fusie voor te bereiden en effectief door te voeren.

Wie aan het hoofd?

Het nieuwe agentschap zal worden geleid door Katrien Verhegge, nu leidend ambtenaar van Kind en Gezin. Katrien wordt bijgestaan door twee algemeen directeuren: Inge Kinnaer (die deze functie al bekleedt bij Kind en Gezin) en Bruno Vanobbergen (die vanaf 1 maart Jongerenwelzijn vervoegt).