Tweede Nederlandstalige Gathering Signs Of Safety (SofS)

Op 28 en 29 januari 2019 vond voor de tweede keer een Nederlandstalige Gathering SofS plaats in Amersfoort. Het delen van goede praktijken stond centraal, zowel door praktijkmensen als door de leidinggevenden die hen ondersteunen. Want praktijkvoorbeelden geven hulpverleners ideeën, goesting én richting.

Vlaanderen was alvast goed vertegenwoordigd. Naast verschillende collega’s uit de brede jeugdhulpsector namen personeelsleden van de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank deel. Hun inbreng:

  • Ter Loke brengt een verhaal van goesting en geloof in SofS. De inzet van de benaderingswijze en van de daarbij horende taal en instrumenten geeft betekenis aan het traject van jongeren die uit huis worden geplaatst. Ze illustreren heel mooi hoe deze betekenisgeving jongvolwassenen (terug) in hun kracht kan zetten, om zich voor te bereiden op een zelfstandig leven als jongvolwassene. 
  • Sporen VZW overtuigt met een presentatie over een jongere die lange tijd residentieel geplaatst is, maar - door sterk en niet aflatend te blijven inzetten op het betrekken van het netwerk - toch kan terugkeren naar zijn context.
  • De sociale dienst jeugdrechtbank Antwerpen presenteert een casus rond kindermisbruik en een conflictueuze echtscheidingssituatie, waarbij de zorgen rond beide ouders het nodig maken dat een geëngageerd en ondersteunend netwerk een veiligheidsplan maakt, checkt en continu opvolgt. Finaal doel is dat de kinderen terug kunnen opgroeien met elkaar, in de nabijheid van hun ouders, familie en vrienden. Door hun geloof in de kracht van het netwerk en door de moed om met dit dossier op zo’n manier aan de slag te gaan, tonen de sprekers hoe ze - elk vanuit hun rol - erin slagen om hoop te creëren en het verschil te maken voor alle betrokkenen, en tegelijk de veiligheid voor de kinderen in kwestie te garanderen. Het is een verhaal van zoeken, leren, vallen en weer opstaan, van blijven hopen en vooruitkijken, en dit samen met elkaar, het netwerk, de jeugdrechter en betrokken hulpverleningspartners.

Twee dagen lang zijn alle aanwezigen uitgedaagd en geïnspireerd door de vele presentaties, getuigenissen en workshops. Die leverden heel wat inspiratie, en zorgden ervoor dat de aanwezigen diep onder de indruk waren van het mooie werk dat werd, en nog steeds wordt, geleverd.