Inschrijving voor studiedagen Vlaams jeugddelinquentierecht

Op 6 februari 2019 keurde het Vlaamse Parlement een eigen Jeugddelinquentiedecreet goed, dat de federale Jeugdbeschermingswet grotendeels zal vervangen. Het decreet treedt (stapsgewijs) in werking vanaf 1 september 2019 en zal een grote impact hebben op praktijk, beleid en onderzoek. Naar aanleiding van het nieuwe decreet organiseren het Instituut voor Sociaal Recht en het Leuvens Instituut voor Criminologie (rechtsfaculteit KU Leuven), samen met een aantal partners, een studiedag op 17 mei (in Brussel) en op 27 mei (in Gent). Deze gaan in op de basisprincipes, de algemene structuur, de vernieuwingen en de praktische gevolgen van het nieuwe decreet.

Meer weten? Lees de folder. Inschrijven kan via www.law.kuleuven.be.