Infosessies decreet Jeugddelinquentierecht van Jongerenwelzijn en SAM vzw

Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt stapsgewijs in werking vanaf 1 september 2019.

In april en mei organiseren SAM (Steunpunt mens en samenleving) en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn regionale infosessies voor het brede werkveld. Inhoudelijk wordt dichtbij de praktijk gebleven en gaat er bijzondere aandacht naar delictspecifieke reacties op jeugddelinquentie binnen het private aanbod (HCA), ambulante reacties (niet HCA) en wat er verandert binnen de gemeenschapsinstellingen. Er is ook mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locaties

Hasselt, auditorium VAC 25/04
Antwerpen, Grote Zaal Zuiderpershuis 02/05
Gent, auditorium VAC 08/05
Vlaams-Brabant en Brussel, auditorium Conscience 14/05
Brugge, auditorium VLM 16/05

Programma

  • 08:45 Onthaal met koffie
  • 09:30 Inleiding (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 09:40 Het decreet Jeugddelinquentierecht (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 10:40 Delictspecifieke reacties op jeugddelinquentie: het private aanbod (door David Debrouwere, afdeling Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn)
  • 11:20 Koffiepauze
  • 11:50 Gemeenschapsinstellingen. Wat is nieuw? (door Magda Massoels, afdeling Gemeenschapsinstellingen Jongerenwelzijn)
  • 12:30 Vragen
  • 13:00 Einde

Inschrijven:

https://www.surveygizmo.com/s3/4887047/Inschrijving-regionale-infosessies-Jongerenwelzijn-en-SAM