Maak kennis met de e-Youth ambassadeur!

Op 15 maart ging Nele Wynants aan de slag bij Jongerenwelzijn, als ambassadeur voor e-Youth. Tijd voor een gesprek.

e-Youth, wat is dat? Zal ik als hulpverlener daar iets van merken?

Alle voorzieningen en agentschappen verzamelen gegevens over hun cliënten. Vaak zijn dat dezelfde gegevens, zoals de identificatie, hulpverleningsgeschiedenis of schoolgegevens. Stel je eens voor dat niet iedere hulpverlener dat opnieuw moet registreren, maar dat hij gebruik kan maken van wat anderen al hebben geregistreerd? Bovendien, als iemand anders meer recente gegevens heeft, bijvoorbeeld omdat de cliënt verhuisd of van school veranderd is, krijg ook jij meteen een update met de meest recente gegevens in jouw systeem… Dat is waar we met e-Youth naartoe willen!

En wat met het respect voor beroepsgeheim en privacy?

Uiteraard kunnen enkel betrokken hulpverleners de gegevens van een cliënt raadplegen. En deze moet daarvan op de hoogte worden gebracht. Dat spreekt vanzelf. Naast bescherming van de privacy op cliëntniveau, is er ook nog de gegevensbescherming op het niveau van ICT zelf. De regelgeving rond de bescherming van gevoelige gegevens wordt alsmaar strenger, denk maar aan de GDPR die het bijhouden en opslaan van gegevens onderwerpt aan strenge controles en machtigingen. E-Youth wil dit voor voorzieningen en sectoren gemakkelijker maken. Als jouw toepassing voldoende beveiligd is, en gekoppeld aan e-Youth, moet jij zelf geen machtiging hebben voor het gebruik en de opslag van de gevoelige gegevens in e-Youth. Daar zorgt Jongerenwelzijn voor! Dat verlaagt de drempel (en de prijs) voor toepassingen en dossiersystemen met gevoelige gegevens, door het vermijden van alle administratieve rompslomp die een machtiging met zich meebrengt. 

Aan de slag dus … Wat zijn de volgende stappen?

In 2019 wordt e-Youth binnen Jongerenwelzijn uitgerold. Zo zal de jeugdhulpbeslissing uit INSISTO zichtbaar worden in Binc, het registratiesysteem voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. En ook de identificatiegegevens worden gekoppeld, zodat eender wie aangesloten is op e-Youth, een update krijgt als één van zijn cliënten verhuist.

We kijken ook verder dan Jongerenwelzijn. We zijn actief op zoek naar partners die in dit verhaal willen meestappen en samen met ons willen kijken naar het koppelen van de eigen applicaties aan e-Youth, om zo in 2019 ook al een uitrol buiten Jongerenwelzijn te realiseren.

We staan aan het begin van dit traject, er zijn nog tal van mogelijkheden. Samen met werkveld, voorzieningen, agentschappen én IT-ontwikkelaars zoeken we naar opportuniteiten, quick wins en doelstellingen op langere termijn. Als ambassadeur van e-Youth ben ik het aanspreekpunt voor al wie vragen heeft over e-Youth. Wil je eens verkennen wat dit voor de eigen voorziening, sector of bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact op met mij! 

Contactgegevens

Nele Wynants, nele.wynants@jongerenwelzijn.be, 0499 55 32 13