Vacature psycho-pedagoog (m/v)

Het agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) - regio West-Vlaanderen, zoekt een psycho-pedagoog (m/v) ter versterking van zijn multidisciplinair ondersteuningsteam.

Aangeboden functie

De afdeling OSD West-Vlaanderen bestaat uit de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) van de arrondissementen Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne. Deze teams worden ondersteund door een regiosecretariaat en een regionale staf, waarvan ook het multidisciplinair ondersteuningsteam deel uitmaakt.

De afdeling OSD heeft resoluut gekozen voor de implementatie van Signs of Safety.

Het multidisciplinair ondersteuningsteam is regionaal georganiseerd en bestaat uit 3 personen. Hun kernopdracht is:

 • actieve methodische ondersteuning van teams hulpverlening, conform de beleidsprincipes en -doelstellingen. Zij doen dat in partnerschap met de teamverantwoordelijken. Tijdens casusbesprekingen en in gedeelde besluitvorming brengen zij het multidisciplinair perspectief in en stimuleren de benadering van de casussen vanuit Signs of Safety;
 • het organiseren van werkbesprekingen/intervisie vanuit het denkkader van Signs of Safety;
 • op vraag van consulenten advies verlenen en actief individuele trajecten van consulenten ondersteunen, al dan niet met cliëntcontacten;
 • mee uittekenen van en ondersteunen van het implementatieproces van Signs of Safety.

Daarnaast

 • werken ze mee aan de ontwikkeling en de begeleiding van vorming en training van consulenten;
 • nemen ze taken op in het kader van het regionaal en centraal beleid van de afdeling;
 • vertegenwoordigen zij de regio in werk- en projectgroepen.

De aangeboden functie is tijdelijk, met een minimale duur van 1 jaar.

Profiel

 • je hebt een masterdiploma in de pedagogische of psychologische wetenschappen.
 • je hebt 5 jaar ervaring in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen.
 • je hebt een grondige kennis van Signs of Safety of je bent bereid deze op korte tijd te verwerven.
 • ervaring met onze doelgroep en/of met Signs of Safety is een meerwaarde.
 • je standplaats is Brugge maar je werkterrein ligt verspreid over de hele provincie. We verwachten dat je je kan verplaatsen naar de verschillende teams.
 • je kan ten laatste op 1 september ons team vervoegen.

Meer weten? 

Indien je nog vragen hebt over de functie, kan je e-mailen of bellen naar Sonja Van Ossel: 050/24.71.01, sonja.vanossel@jongerenwelzijn.be.

Solliciteren

Je kan solliciteren door je motivatiebrief en CV elektronisch te e-mailen naar sonja.vanossel@jongerenwelzijn.be. Solliciteren kan tot 22 mei 2019. Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van de schriftelijke sollicitaties. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek met een inhoudelijke casus.

We beoordelen:

 • je visie en inzicht in de functie
 • je motivatie en verwachtingen
 • je technische competenties
 • de persoonsgebonden competenties
 • je inzetbaarheid in de functie en de organisatie