e-Youth: een stand van zaken

E-Youth is het deelplatform dat veilig hergebruik en delen van gegevens in de jeugdhulp mogelijk maakt. Op 3 mei werd de werking ervan concreet zichtbaar voor gebruikers van Domino. En sinds 27 juni kunnen ook gebruikers van Binc de jeugdhulpbeslissingen vanuit INSISTO in hun eigen applicatie raadplegen. Voor het eerst worden gegevens uit INSISTO zo hergebruikt en getoond in Domino en Binc. Belangrijke informatie over een traject of minderjarige komt dus in het eigen ICT-systeem ter beschikking, waardoor een hulpverlener niet meer in verschillende systemen moet gaan zoeken naar de informatie die hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen.

Wat betekent dit concreet?

  • DOMINO
    In Domino volgen consulenten OCJ en SDJ het dossier van een kind of jongere op. Voor de opvolging van NRTJ-hulp moesten zij steeds in INSISTO de data raadplegen. Omdat het belangrijk is dat de consulent steeds over de juiste data beschikt zodat hij - indien nodig - stappen kan zetten voor een continuering van de hulp, kunnen zij sinds 3 mei deze data raadplegen in Domino zelf, via het administratief luik.
  • BINC
    In Binc registreren voorzieningen de verschillende schakelingen die binnen een hulpverleningstraject van een jongere voorkomen. Zo kan een jongere starten met contextbegeleiding, om kort te schakelen naar een typemodule verblijf, om dan geleidelijk terug naar contextbegeleiding over te gaan. Deze schakelingen blijven uiteraard steeds binnen de mogelijkheden die de jeugdhulpbeslissing biedt. Daarom is het belangrijk voor de registratie in Binc dat de hulpverlener ook de juiste informatie over de jeugdhulpbeslissing bij de hand heeft. Zo kan bijvoorbeeld tijdig een verlenging worden aangevraagd, indien dit nodig zou zijn.

    Sinds 27 juni moeten hulpverleners niet meer naar INSISTO surfen om deze informatie na te gaan. Zij kunnen op een link in hun Binc-scherm klikken om de jeugdhulpbeslissing waarbinnen zij aan het werk zijn, zelf te kunnen inkijken en hun registratie te kunnen corrigeren.

    Let op: enkel jeugdhulpbeslissingen vanaf 15 april 2019 zijn raadpleegbaar.

Ook de gebruikers van INSISTO zullen vanaf het najaar de eerste concrete voordelen van e-Youth ervaren. Dan wordt de jeugdhulphistoriek getoond van een kind of jongere. Deze historiek wordt gevoed door manuele invoer van hulpverleners die hulp kunnen toevoegen. INSISTO weet als systeem zelf uiteraard ook welke (NRTJ)hulp geboden is. Deze informatie kan worden toegevoegd in de jeugdhulphistoriek, maar dit blijft een relatief theoretisch gegeven. De jeugdhulpbeslissing zegt wat kan, niet wat in realiteit is gebeurd. Daarom zal de jeugdhulphistoriek in INSISTO vanaf nu gevoed worden door de beslissingen uit Binc. Zo weet een hulpverlener met toegang tot het dossier in INSISTO welke hulp er binnen BJB werd gerealiseerd. Dit zal evenwel een geleidelijk proces zijn, waarbij alle nieuwe registraties automatisch zullen verlopen. Er wordt dus geen overzicht gecreëerd van eerder geregistreerde hulp.

Vragen over e-Youth? Neem contact op met nele.wynants@jongerenwelzijn.be.