Signs of Safety: naar een vernieuwd partnerschap binnen de jeugdhulp

In 2016 maakte de afdeling OSD de keuze voor Signs of Safety (SofS). SofS laat toe de veiligheid van de minderjarige centraal te zetten, terwijl sterk wordt ingezet op het aangaan van een constructieve relatie met kinderen, jongeren, hun gezin en hun netwerk én professionele partners.

In  verontrustende situaties handelen we meestal niet alleen, maar binnen de driehoek cliënt, consulent en hulpaanbieder. In de implementatie wordt daarom sterk ingezet op een proactief partnerschap met de professionele partners en is in 2017 de Vlaamse Forumgroep SofS opgericht. Voor het veilig opgroeien van kinderen en jongeren, is het van belang binnen deze driehoek een gemeenschappelijke taal te spreken en te handelen vanuit eenzelfde visie. Samen met de partners worden mee onze processen uitgetekend en wordt duidelijk wat we van wie kunnen verwachten.

Er wordt enorm ingezet op een samen zoeken en leren voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en taal in het omgaan met verontrusting binnen jeugdbescherming. Om dit te ondersteunen, voorzag Jongerenwelzijn eind 2018 middelen voor het organiseren van gemeenschappelijke vormingen. In de verschillende regio’s worden verschillende leer- en vormingsmomenten ingepland. In Antwerpen is intussen de eerste vorming achter de rug.

Vorming SofS in de praktijk

Het Antwerps Partnerschap voor netwerk en oplossingsgerichte vorming en training - een samenwerkingsverband tussen OSD en verschillende Antwerpse voorzieningen -, organiseerde van 20 tot 23 mei een eerste driedaagse basistraining Signs of Safety met deelnemers uit verschillende sectoren.  De eerste in een reeks van acht.

We hebben ons laten inspireren door elkaar. De grote nood om in moeilijke, complexe cases méér partnerschap met elkaar aan te gaan, kwam erg naar voren. Dat een gedeelde visie en taal hiervoor duidelijke hefbomen zijn, werd opnieuw bevestigd.   

Er werd hard gewerkt, veel geleerd en dit in een fijne sfeer!

Enkele reflecties van deelnemers:

“Ook al kenden we elkaar niet, toch merkte ik - doordat we een gemeenschappelijke taal hebben om over te spreken -, dat de connectie groeide. We vulden elkaar aan van iets waar we zo van doordrongen zijn. Fijne samenwerking!”

“Leuk dat er consulenten mee aan tafel zaten en dat we op die manier ook kennis kunnen maken.”

“Moeilijk om aanvullingen te doen bij een bijna perfecte training! Mooie afwisseling tussen leren en zelf leren door te doen in kleine groepen. Er is hard gewerkt en ik geloof erin dat bijna iedereen vol goede moed buiten gewandeld is. Vol enthousiasme beginnen we aan een zoektocht naar de eerste kleine stappen tot verandering!”

“Daags na de training heb ik een overleg gehad met mijn directie om de vorming te evalueren om deze mogelijk te integreren in onze werking.”

We kijken alvast uit naar het vervolg!

Groepsfoto deelnemers