Rondzendbrief beveiligend aanbod

Op 13 mei is de rondzendbrief uitgestuurd met een oproep voor de realisatie van aanbod beveiligend verblijf en over de beleidskeuzes betreffende de uitbouw van de residentiële capaciteit in de jeugdhulp. Deze zijn het gevolg van het decreet Jeugddelinquentierecht. Het formulier voor kandidatuurstelling kan worden ingestuurd tot en met vrijdag 27 september.