Persinfo

Vragen over Jongerenwelzijn? Wil je een reportage maken of een interview afnemen?

De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Jongerenwelzijn juicht toe dat de RVDJ zich hierover buigt en kan zich ook vinden in het merendeel van de adviezen. Zo is het positief dat minderjarigen meer dan vroeger om toestemming zal worden gevraagd. Meer hierover is te lezen in een korte reactie. Om zijn eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Jongerenwelzijn ook eigen richtlijnen uitgewerkt.

Contacteer

Linda VanweyenbergCommunicatieverantwoordelijke
Telefoon
02 553 38 82
Peter Jan BogaertWoordvoerder
Telefoon
02 553 34 22