Staten-Generaal Jeugdhulp: visie op jeugdhulp 2020

“Met de kracht van de jeugd!”

Op 18 juni 2012 organiseerde Jongerenwelzijn – op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met zijn Raadgevend Comité – een Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. De nota Staten-Generaal Jeugdhulp beschrijft de opzet en aanpak van het proces.

Tijdens de Staten-Generaal is een visiedocument voor de jeugdhulp in 2020 voorgesteld. Cruciale partners bij de totstandkoming waren voorzieningen uit verschillende sectoren, koepelorganisaties, cliënten, onderzoekpartners, magistratuur, e.a.

Presentaties 18 juni 2012

 • Waar staat de jeugd in 2020? (abstract) (tekst)
  Prof. Dr. Jan Masschelein
 • Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? (presentatie)
  Door jongeren met jeugdzorgervaring, samen met Cachet vzw
 • Parcours Staten-Generaal Jeugdhulp (presentatie)
  Mevrouw Inge Debel
 • Visie op jeugdhulp 2020 (presentatie)
  De heren Rik Bloemen, Jan Bosmans en Prof. Dr. Johan Put, namens de stuurgroep
 • Toespraak (toespraak) (presentatie)
  De heer Jo Vandeurzen, minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin