Thema 1

“Positie bijzondere jeugdzorg binnen Integrale Jeugdhulpverlening en samenwerking”

Reflectie over vergadering 25 november 2011

Tijdens de eerste sessie is stilgestaan bij de positionering van de bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp. De aanwezige experten kunnen uitgebreid hun visie en mening omtrent het onderwerp weergeven. Tijdens het overlegmoment wordt vooral stilgestaan bij o.a. het belang van samenwerking, het voorveld, instroom, maatschappelijke noodzaak, preventie, positionering en mandatering.

Reflectie over vergadering 15 december 2011

Tijdens de tweede ontmoeting vindt een afbakening plaats van de te behandelen onderwerpen. Er wordt vooral concreter stilgestaan bij het voorveld, bij de toegang tot het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod en bij de positionering en eventuele versterking van het preventieve luik.

Reflectie over vergadering 19 januari 2012

Tijdens de derde sessie wordt bekeken hoe de ingrijpende jeugdhulp eruit moet zien met het oog op 2020 en naar de rol van Jongerenwelzijn in het geheel van jeugdzorg. Tenslotte wordt aan elke expert gevraagd om zijn droom over jeugdhulp in 2020 weer te geven.