Thema 3

“Zorg op maat in beveiligde opvang”

Reflectie over vergadering 16 november 2011

Themagroep 3 behandelt het zorgaanbod in de beveiligde opvang met het oog op een visiebepaling naar 2020. De startnota, grotendeels gebaseerd op de differentiatienota van de gemeenschapsinstellingen, fungeert als vertrekdocument. De deelnemers geven elk hun mening over de te volgen richting en welke thema’s hierbij bepalend zijn, zoals de positie van de jeugdrechter, het belang van diagnostiek en informatie-uitwisseling, het gedifferentieerde hulpaanbod in de gemeenschapsinstellingen, de rechtspositie van de minderjarige en zorgtrajecten.

Reflectie over vergadering 13 december 2011

Voor de tweede sessie zijn een aantal thema’s op de agenda geplaatst, zoals de rol, de positie en de beslissingsruimte van de jeugdrechter en de consulent. Ook op informatie-uitwisseling en diagnostiek wordt dieper ingegaan. Hoe ver kan informatie worden doorgegeven? Wat is de rol van het voorportaal in dit verhaal?

Reflectie over vergadering 18 januari 2012

Tijdens de laatste sessie wordt stilgestaan bij het POS-MOF debat, interne differentiatie binnen beveiligde opvang, samenwerking tussen het beveiligde en het private aanbod en de organisatie van het zorgaanbod in beveiligde opvang. Deze onderwerpen kaderen binnen de subthema’s ‘zorgaanbod in beveiligde opvang’ en ‘doelgroepenkader’.