Thema 4

“Kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie en participatie”

Reflectie over vergadering 22 november 2011

De experten van themagroep 4 gaan op zoek naar de invulling van kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en participatie binnen het toekomstige hulpverleningslandschap. De onderwerpen die aan bod komen, zijn benchmarking, resultaatsgerichtheid, rol van de overheid, evidence based werken, kwaliteitszorg, participatieve hulpverleningshouding, …

Reflectie over vergadering 14 december 2011

Tijdens de tweede sessie gaat men dieper in op de verhouding tussen de overheid en de sociale ondernemer – in het bijzonder bij kwaliteitszorg en output, bij de cliëntparticipatie, bij privaat-publieke initiatieven en bij output- en resultaatsindicatoren binnen de bijzondere jeugdzorg.

Reflectie over vergadering 20 januari 2012

Deze sessie staat in het teken van het bespreken en aanpassen van een werkdocument dat ontstaan is uit de bespreking van de subthema’s. Deze reflecties worden meegenomen bij de opmaak van het tussentijdse themarapport.