Missie, visie, waarden

Onze missie

Samen kansen creëren.

Onze visie

Wij zijn de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en integrale manier te beantwoorden.

Onze waarden

Waardenroos Jongerenwelzijn
Jongerenwelzijn heeft 8 waarden: 4 persoonlijke (integer, open, engagement, team spirit) en 4 professionele (doe gewoon, gedreven, verbindend, deskundig)

In het waardenboekje staan de waarden van Jongerenwelzijn opgesomd met een korte toelichting.