Prijs Jeugdhulp

De Prijs van de Jeugdhulp heeft de voorbije jaren een hele evolutie doorgemaakt. Oorspronkelijk was dit een initiatief van Jongerenwelzijn. Jaarlijks beloonde het agentschap zo een organisatie die zich verdienstelijk maakte binnen de bijzondere jeugdzorg, rond een welbepaald thema. Bedoeling was om vernieuwing en creatief hulpverlener-ondernemerschap te stimuleren en innoverende methodieken te belichten.

Sinds 2010 is de prijsuitreiking uitgegroeid tot een heuse Dag van de Jeugdzorg, in samenwerking met de koepelorganisaties Vlaams Welzijnsverbond, SOM en Jongerenbegeleiding-Informant.

Anno 2014 wordt “Prijs Jeugdzorg” veranderd in “Prijs Jeugdhulp. Het veranderend hulpverleningslandschap zorgt ervoor dat de bijzondere jeugdzorg nog sterker bruggen wil bouwen naar de andere sectoren. Voortaan wordt dan ook gesproken over de Dag van de Jeugdhulp en breidt de scoop zich uit naar alle organisaties binnen de jeugdhulp. Dat betekent dat ook de andere entiteiten – VAPH, Kind en Gezin, departement WVG, Zorg en Gezondheid en departement Onderwijs en vorming - steeds nauwer betrokken worden bij de organisatie en invulling van de dag.

2017: "In de buurt van jeugdhulp/jeugdhulp in de buurt"

Op 31 mei vindt in de Vooruit in Gent de Dag van de Jeugdhulp 2017 plaats, met als thema ‘geestelijke gezondheid in de jeugdhulp – voorbij het taboe’. Daarbij is gekozen voor een nieuwe formule met in de voormiddag een plenair deel met sprekers en debattanten en de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp 2017. Laureaat van de Prijs Jeugdhulp 2017 is het centrum voor integrale gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye uit Kortrijk. De jury bekroont de inspanning van de voorziening om de band tussen kwetsbare ouders en hun heel jonge kinderen te versterken. De Prijs Jeugdhulp omvat een geldsom van 10.000 euro. Zowat 300 directie- en stafleden van voorzieningen en andere jeugdhulpactoren tekenden present voor het voormiddaggedeelte.

Meer weten?
Lees het persbericht.
Bekijk de filmpjes van de genomineerden voor de Prijs Jeugdhulp.

Sfeerbeelden

Foto's: FabD Photography – Fabian Dejace

De genomineerden Prijs Jeugdhulp 2017

Genomineerde 1: Aura - 'Hoogvliegers
Genomineerde 2: Ave Regina vzw - 'De Baker'
Genomineerde 3: CIG Huis Ter Leye - 'Infant mental health'
Genomineerde 4: PC Sleidinge - 'Crossover - verbindende jeugdhulp @ huis'
Genomineerde 5: Vzw Topunt 'Huis voor Jongeren Gent'

Vorige edities

2015

2015 "In de buurt van jeugdhulp/jeugdhulp in de buurt"

Sfeerbeelden
Genomineerden
Genomineerde 1: vzw De Wissel - ‘Blijf niet uit mijn buurt’
Genomineerde 2: vzw Apart - ‘Blaisantgoed – Boerderij in de stad’
Genomineerde 3: vzw Alba & vzw Arktos - ‘Generation 3000’
Genomineerde 4: vzw Bethanië VAPH - ‘It takes a whole village to raise a child’
Genomineerde 5: Binnenstad - ‘Jardin verkent de buurt’

2014

2014: “Sociale media in de jeugdhulp”

Sfeerbeelden

2013

“Jeugdzorg en Cultuur”

Sfeerbeelden
Presentatie Davy Nijs

2012

“Vermaatschappelijking van de zorg”

Sfeerbeelden

2011

“Perspectieven van jongvolwassenen in de (bijzondere) jeugdzorg”

2010

“Diversiteit”

2009

“Vrijwilligers in de bijzondere jeugdzorg”

Sfeerbeelden

2008

“Werken met ouders, netwerkontwikkeling, participatie en draagkrachtversterking binnen de bijzondere jeugdzorg””

2007

“Agressieregulerende programma’s”