Traject jeugdrecht

Vlaanderen – onder de hoede van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen – is een traject gestart dat zal leiden tot het eerste Vlaamse decreet rond jeugddelinquentie. Het traject wordt voorbereid door Jongerenwelzijn, dat een faciliterende regierol opneemt en zorgt voor de organisatorische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Presentaties

Documenten