Structuur

Jongerenwelzijn behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid. Het agentschap ontstond in 2006 door de samensmelting van de vroegere afdelingen Bijzondere Jeugdbijstand en Gemeenschapsinstellingen.

De beleidsnota Jeugdhulp 2.0 “naar een 2.0-aanpak voor de integrale jeugdhulp in Vlaanderen” – voorgesteld door minister Vandeurzen op 10 maart 2016 – geeft aan dat er op termijn wordt gegroeid naar een aansturing van de jeugdhulp vanuit één agentschap met één intersectoraal adviesorgaan. In afwachting van de oprichting van een agentschap voor de jeugdhulp met een raadgevend comité, wordt gewerkt met een intersectoraal aansturingscomité jeugdhulp (ACO) en een intersectoraal samengesteld Raadgevend Comité van Jongerenwelzijn.

Organogram

Organogram agentschap Jongerenwelzijn
Het organogram van het agentschap Jongerenwelzijn – meer info