Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO)

Leden:

  • Stefaan Van Mulders (voorzitter), administrateur-generaal Jongerenwelzijn;
  • Karine Moykens, secretaris-generaal departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind & Gezin;
  • James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH;
  • Jean-Pierre Vanhee, algemeen directeur Jongerenwelzijn en hoofd van de afdeling Continuïteit en toegang;
  • David Debrouwere, afdelingshoofd afdeling Voorzieningenbeleid, Jongerenwelzijn;
  • Patrick Bedert, afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Anne Vanden Berge, afdelingshoofd afdeling preventieve gezinsondersteuning, Kind & Gezin;
  • Caroline Vrijens, projectcoördinator, Agentschap Jongerenwelzijn